Openbare ruimte

Lange Hezelstraat

De Lange Hezelstraat in Nijmegen wordt beschouwd als de oudste winkelstraat van Nederland. Meldingen van deze straat zijn terug te vinden tot tijdens het Romeinse Rijk. Na verschillende mislukte pogingen met andere partijen, heeft de gemeente Nijmegen aan ons gevraagd een lichtconcept te ontwikkelen voor het aanstralen van alle façades in deze winkelstraat. De aanlichting van de façades diende in balans te zijn met de destijds al gerealiseerde openbare verlichting op straat. De Lange Hezelstraat is voor Nijmegen een belangrijke straat. Niet alleen om de oude historie, maar ook omdat deze straat de Tweede Wereldoorlog redelijk ongeschonden heeft doorstaan. Deze straat is één van de weinigen met straten in Nijmegen met historische gevels. Uitgangspunt van onze lichtvisie was om de structuur van de straat in zijn totaliteit zichtbaar te maken. De gemeente heeft het interieur van de straat zo ontworpen dat de Lange Hezelstraat een grote verblijfsfunctie heeft. Lopende in de straat dient men van alle pracht en praal op de gevels te kunnen genieten. Om die reden is gekozen voor één type façadeverlichting op alle gevels, minimaal zichtbaar. Er is geen onderscheid gemaakt in lichtsterktes en/of lichtkleuren, zodat de eigen reflectiewaardes van de gevels zorgen voor de mate van verbijzondering in de straat, gelijk als dat dit overdag het geval is. Alle armaturen zijn dicht tegen de gevels aan gemonteerd, waardoor strijklicht omhoog wordt gecreëerd. Hierdoor ontstaan prachtige contrasten tussen licht en schaduw op de gevels. En, niet onbelangrijk, wordt met deze wijze van aanlichting ook de hinderlijke instraling in de bovenwoningen voorkomen. Topkwaliteit armaturen van Erco zijn toegepast, die middels een ingenieuze reflectortechniek een indirecte façadeuitstraling zorgdragen voor een egale aanlichting met minimale lichtvervuiling.